Stamsund Skipsekpedisjon AS

Hurtigruten til og fra Stamsund

Nordgående: ankomst kl. 19.00, avgang kl. 19.30.

Sørgående: ankomst kl. 22.00, avgang kl. 22.30.